Afrika | Seven Worlds, One Planet
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Tools voor taal & lezen
Gratis online methode oriëntatiemiddagen.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Zuid-Afrika was tot 1931 een kolonie van Groot-Brittannië. Daardoor woonden er veel blanke mensen in dit land.

De blanke mensen vonden zichzelf belangrijker dan de oorspronkelijke bevolking.

 

Een politieke partij voerde wetten in die de ongelikheid nog eens benadrukte.

 

 

 

Er was een scheiding tussen de blanken en de Afrikaanse bevolking.

 

Enkele voorbeelden

 

1. Speciale scholen voor blanken en Afrikanen.

2. Aparte taxi's voor blanken en Afrikanen

3. Aparte woonwijke

4. Ze mochten niet met elkaar trouwen

Onderzoek

 

Om duidelijk te maken waar de blanken en Afrikanen mochten komen plaatsten ze borden.

 

Ga op zoek naar opmerkelijke borden.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Natuurlijk kwam er protest tegen de Apartheid.

 

Hoe protesteerde men en wat waren de gevolgen?

 

Gebruik de volgende namen: Nelson Mandela en Steve Biko

(Advertentie voor leraar of ouder)
Digitale verwerking met Gynzy
Met één klik alle lesresultaten van jouw leerlingen bekijken.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Maarten Luther King leefde van 1929 tot 1968 en was een Amerikaannse dominee.

 

Hij is beroemd vanwege zijn geweldloze verzet tegen de rassendiscriminatie. Maarten Luther King kon zijn gedachten goed onder woorden brengen en had een bijzondere uitstraling (X-facor).

 

In 1964 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede.

 

Maarten Luther King had ok vijanden. Op 39 jarige leeftijd werd hij doodgeschoten in Memphis (Noord-Amerika).

 

Bron: Wikipedia

 

Lees meer

(Advertentie voor leraar of ouder)